Privacybeleid Marin Elsen

Ons website-adres is: https://www.marinelsen.nl.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.


De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom  raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Marin Elsen

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Marin Elsen. Marin Elsen is een eenmanszaak die zich richt op het helpen van mensen in het tekenen, schilderen en portretteren; portretten in opdracht vervaardigt; advies en coaching aan ruiters verzorgt en mensen coacht met behulp van paarden.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Marin Elsen verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Marin Elsen, neem dan gerust contact op!

Marin Elsen

Rooiakker 15 | 4851 AH Ulvenhout

info@marinelsen.nl | 06 111 555 32

KvK: 20161569 | Btw: NL 161021748 B01 | Bank: NL07 KNAB 0256 8941 91

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Marin Elsen. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven. Marin Elsen stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn voornamelijk gericht op kennisdeling, maar hebben ook een commerciële functie. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Marin Elsen.

02. Contact opnemen. Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Marin Elsen via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden of om je inschrijving compleet te kunnen maken, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, projectomschrijving, adres en je ervaring, voorkeuren en wensen m.b.t. een cursus of workshop.

03. Analytics. De website van Marin Elsen verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming. Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Marin Elsen daar wettelijk toe verplicht is.

Ontvangers

De gegevens die Marin Elsen ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. ActiveCampaign. De nieuwsbrieven worden verzonden met ActiveCampaign. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen ActiveCampaign.

02. PCextreme. De e-mail van Marin Elsen wordt gehost door PCextreme. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van PCextreme.

03. Moneybird. Marin Elsen maakt gebruik van het boekhoudprogramma Moneybird. Op het moment dat jij een dienst bij Marin Elsen afneemt of een offerte opvraagt, worden jouw gegevens opgeslagen in Moneybird ten behoeve van het zenden van facturen of offertes.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Marin Elsen, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven. Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in ActiveCampaign. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@marinelsen.nl.

02. Contact opnemen. Op het moment dat je contact opneemt met Marin Elsen via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03. Analytics. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

De persoonsgegevens die door Marin Elsen of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Marin Elsen privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Welke rechten je hebt over je data

01. Recht op inzage. Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Marin Elsen vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Marin Elsen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Marin Elsen. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht. Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Marin Elsen opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Marin Elsen al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Marin Elsen vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

04. Recht op het indienen van een klacht. Natuurlijk helpt Marin Elsen je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Plichten

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Marin Elsen verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Marin Elsen via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Marin Elsen de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Marin Elsen met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Marin Elsen behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Marin Elsen dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Marin Elsen te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Marin Elsen

Rooiakker 15 | 4851 AH Ulvenhout

info@marinelsen.nl | 06 111 555 32

KvK: 20161569 | Btw: NL 161021748 B01 | Bank: NL07 KNAB 0256 8941 91